Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom hälsa företrädesvis till företag, företagsledningar men även till individer.

Affärsområden är följande:

Företagshälsovård, ackrediterad av Försäkringskassan och därmed bidragsberättigad gällande vissa tjänster för företag. Genom ett modernt upplägg och moderna verktyg för nulägesanalys levererar vi ”nya generationens företagshälsovård”.

Försäkringsmottagning, specialistläkarmottagning med en rad specialiteter. Vårdleverantör till de flesta försäkringsbolag

Executive Care. Ett speciellt framtaget hälsokoncept för proaktivt hälsoarbete och sjukvård som riktar sig till individer och nyckelpersoner i företag. Konceptet kan kompletteras med en speciellt framtagen sjukvårdsförsäkring.


Besök Quality Cares hemsida

Här hittar du aktuell information och erbjudanden samt kontaktuppgifter för de olika verksamheterna.

Till hemsidan