MDI AB

Entreprenörslett bolag för affärsutveckling företrädesvis inom hälsoområdet

Som entreprenör har L-G Kjellin grundat och varit med att utveckla en rad bolag inom hälsoområdet. De mest framträdande bolagen är Curera Sverige AB, numera Avonova samt var med som delägare och styrelsemedlem i Feelgood Svenska AB i företagets inledande fas.

Dessutom, tillsammans med Karl Karlsson och Bo Rönnberg, medgrundare till Bluefish Pharmaceuticals AB, ett läkemedelsbolag inom generika.

Grundare till Quality Care Europe AB, där majoriteten av bolaget såldes, via en inkråmsaffär till Sturebadet Holding januari 2014. Det nya bolaget där MDI äger 30% heter Sturebadet Quality Care.

L-G har en nära relation till Turkiet sedan mer än 25 år tillbaka. Detta började med ett husköp i Bodrum, där han, ”utan att veta om det” fick sen stor del av turkiska näringslivet som grannar. Detta har inneburit en nära relation med Turkiet och framför allt Bodrum och möjlighet till många spännande kontakter och vänner inom det turkiska näringslivet.

Detta har lett till nya och spännande affärsområden som presenteras på denna hemsida.

Lars-Göran Kjellin

LG_profilTitulerar sig som läkare till yrket och entreprenör som diagnos. Utöver vad som nämns här ovan, började L-G sin entreprenörsbana under studietiden med att vara medgrundare till ett medicinsk-tekniskt bolag, Sesam Medical AB. Importerade och sålde stetoskop bl.a. till medstudenter inom läkarlinjen, utvecklade en del produkter inom medicintekniska området, bl.a. TEMS (transkutan elektrisk muskelstimulering), Hjälpmedel i form av alarmanordning kombinerat med skyddsunderlag för behandling av enures (sängvätning), Impedansmätare som hjälpmedel för akupunkturbehandling, tillsammans med Dr. Emil Natchev vidareutvecklade och marknadsförde Gertrud Linds bänk för autotraktion (behandlingsmetod för patienter med bl.a. diskbråck).

Efter att ha sålt av bolag och verksamheter så finns rollen kvar som affärsområdesansvarig för Executive Care inom Sturebadet Quality Care och är via detta fortfarande aktiv som läkare till viss del.

Entreprenörsdiagnosen gör dock att ett antal projekt som tidigare varit vilande har ”återuppstått”.

Det är viktigt att leva i nuet och i den spännande framtiden än att endast titta bakåt och minnas!