Quality Care Europe AB

I varmt välkomnande lokaler i sekelskiftesmiljö finns en hälso- och sjukvårdsverksamhet sedan 2003. Lokalerna är nyrenoverade och sedan januari 2018 finns flera verksamheter.

Quality Care levererar ett brett utbud av hälsotjänstertjänster och riktar sig till företagsledningar, personer i chefs- och nyckelroller i företag, entreprenörsföretag men även till dig som individ.

Företagshälsa, ackrediterad av Försäkringskassan och som därmed ger möjlighet till avdragsrätt och statliga bidrag för flertal av tjänsterna. Vi har ett tidsanpassat och flexibelt upplägg med moderna verktyg för nulägesanalys, hälsoundersökningar och konsulttjänster samt digitala tjänster med egen digital plattform. Därför kan vi erbjuda en modern och anpassad, heltäckande meny av hälsotjänster med högsta tillgänglighet såväl i Stockholm som rikstäckande

Försäkringsmottagning, och privatfinansierad specialistläkarmottagning. Vi är vårdleverantör till de flesta försäkringsbolag.

Quality Care Premium. Ett speciellt framtaget hälsokoncept inklusive avancerade hälsoundersökningar för proaktivt hälsoarbete och specialistsjukvård som riktar sig såväl till företagsledningar och nyckelpersoner i företag som till individer som vill avsätta en högre hälsobudget. Konceptet kan kompletteras med sjukvårdsförsäkring och tillgång till rikstäckande nätverk av specialistläkare.