halsostrategerna-logo-vitHälsostrategisk rådgivning till företag

Health Management en expertgrupp inom hälsorådgivning

Gör företagets hälsa till en strategisk fråga. Precis som IT-strategi, försäljningsstrategi, bemanningsstrategi etc., så bör företaget ha en hälsostrategi. Många inom HR och företagsledningar arbetar med ”fragmentarisk upphandling av hälsotjänster”, dessutom ofta först efter att problem uppstått. Många gånger är det inte bara en orsak, utan en kedja av händelser och omständigheter som leder fram till ohälsa hos en medarbetare, avdelning eller i ett företag. Med rätt hälsostrategi kan man undvika att ohälsa uppstår och dessutom ha en beredskap om något oförutsett händer.

Vår expertgrupp hjälper företag att lägga upp hälsostrategier, genomlyser pågående hälsoarbete och de tjänsteutbud och leverantörer som finns idag. Vi kompetens- utvecklar och utbildar företagsledningar att arbeta strategiskt, att göra upphandlingar på rätt sätt och implementerar kunskap och arbetssätt i organisationen.

Vi har specialister inom de flesta områden gällande hälsa för företag, arbetsmiljö, rehabilitering, miss-/riskbruksproblematik etc. Dessutom finns ett internationellt nätverk av leverantörer av tjänster. Teamet anordnar utbildningar och kurser och mottar även förslag på teman. Våra specialister är oberoende och säljer inte in leverantörstjänster, men erbjuder egen och teamets kompetens i konsultativa uppdrag.

Som exempel kan nämnas specialister inom:

 • Arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fysisk arbetsmiljö, ergonomi, belysning, ventilation
 • Policyfrågor
 • Stress- och krishantering, konflikthantering
 • Organisations- och ledarskapskunskap, utveckling, utbildning, implementering
 • Stöd i förändringsprocesser
 • Första hjälpen, ABC, hjärtstartare – allt från utbildningar, föreläsningar till rekommendationer av apparatur och hjälpmedel
 • Rehabilitering, samordnare/koordinator, expertis inom regelverk
 • Hälsoundersökningar, upplägg, planering, rekommendationer
 • Försäkringsfrågor, sjukvårdsförsäkringar
 • Missbruksproblematik, alkohol, droger, annat missbruk. Allt från policys till nätverk av behandlare, coacher och behandlingshem
 • Proaktiv hälsa och friskvård. Policy, krav på samarbetspartners, strategiskt hälso- och friskvårdsupplägg för företag, nätverk av kvalificerade leverantörer av hälsa och friskvård.
 • Företagsanpassad affärsjuridik och skattefrågor

Vi ersätter inte företagshälsovård – Vi är företagets oberoende expertresurs i såväl strategiskt arbetssätt som att sätta mål och krav på leverantörer och leverans.

Vad är en hälsosam investering?

Hälsa är en av de mest kostnadseffektiva och lönsamma investeringarna, som ett företag kan satsa på.
Medarbetare som mår bra, trivs, har en positiv stress som drivkraft, har bra balans i livet, en sund och tydlig ledning och organisation, presterar betydligt mer och har en låg sjukfrånvaro.
Dessutom får företag med en tydlig hälsoinriktning lojala medarbetare med bra team och en hög attraktivitet vid rekrytering.
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Initiativtagarna till Hälsostrategerna!

Anders Wahlberg
Leg. Psykolog och expert på arbetsmiljö

Anders Wahlberg är psykolog och entreprenör vilket har gjort honom till mångsysslare med en bred kunskap kring hälsa och arbetsmiljö. Anders brinner för att göra saker enkelt och lättillgängligt. Det gäller allt från psykologi till arbetsmiljö och att skapa hälsosamma företag. De sju böcker som han skrivit har samma tankesätt, lättläst, enkelt att förstå men kryddat med mycket kunskap och allvar.

Anders har en lång erfarenhet som chef men också inom höga positioner i den fackliga världen. Det gör att han har en god grund när han ger sig i kast med att hjälpa företag att bygga upp sitt arbetsmiljösystem och satsningar på hälsosamma företag med hälsofrämjande ledarskap.

Lars-Göran Kjellin
Läkare, entreprenör och hälsostrategisk rådgivare

Lars-Göran Kjellin har haft en lång entreprenörsbana, inom hälsoområdet, och varit med att grunda och bygga upp flera av de stora hälsoföretagen i Sverige, varav Avonova är ett av de mer kända. Han är en känd hälsoprofil och ofta anlitad föreläsare, kursledare och debattör inom hälsoområdet. Han använder humor, blandat med allvar, tankeställande speglingar och egna erfarenheter från ett långt affärsliv och läkargärning, för att ge åhörare och kursdeltagare något att fundera över och ta tag i.

Lars-Göran arbetar nu alltmer som hälsostrategisk rådgivare till såväl små som stora och internationella företag. Han har ett helikopterperspektiv på hälsofrågorna och en holistisk människosyn vilket återspeglar sig i helhetstänket avseende hälsoarbetet.

 

Vill du veta mer om Hälsostrategerna?

Fyll i namn, e-post och telefonnummer i formuläret.

Vi återkopplar till dig snarast möjligt!

  Namn

  E-post

  Telefon