Quality Care Europe AB

I varmt välkomnande lokaler i sekelskiftesmiljö finns en hälso- och sjukvårdsverksamhet sedan 2003.

Lokalerna är nyrenoverade och vi öppnar nu en verksamhet med speciell inriktning gentemot personer i företagsledande ställning samt chefer och entreprenörer.

Hälsostrategiskt arbete i företag måste börja med företagsledning och chefer. Dessutom är dessa viktiga för företaget och har en utsatt position. Detta är en av flera tankar bakom verksamheten. Den sjukvårdande delen finansieras via sjukvårdsförsäkringar eller privat. Det finns ingen koppling till landstingsfinansierad sjukvård.

Dessutom finns en försäkringsmottagning i samarbete med flertal försäkringsbolag.


Låter det intressant att arbeta tillsammans med oss?

Mottagningen skall vara bemannad med 3 läkare, företrädesvis inom allmän medicin och allmän internmedicin och 2 sjuksköterskor med intresse för och erfarenhet av proaktivt hälsoarbete. Utöver sedvanlig sjukvård är hälsoundersökningar såväl fysiska som digitala ett stort inslag.

Ett samarbete och delägarskap finns med flera aktörer inom digital hälsa varför detta är ett område som kommer att utvecklas.

Vill du vara delaktig i att bygga upp ett nytt affärskoncept samt vara med i utvecklingen av digitaliserade hälsokoncept – då kan detta vara intressant för dig.

Företaget och dess grundare har en uttalad entreprenörsbakgrund. Detta innebär höga krav på flexibilitet, egen initiativkraft och kreativitet samtidigt som en lyhördhet är viktig för alla medarbetare..

Med det koncept vi erbjuder, och den målgrupp vi vänder oss till, är det mycket viktigt att du har förståelse och ödmjukhet inför kunders behov och önskemål samt är representativ i beteende och synsätt.

Som läkare kan du tjänstgöra som anställd eller arbeta utifrån eget bolag.

Vill du veta mer mejla Åsa Zetterberg asa.zetterberg@mdinvest.se 

Tillträdesdag är i januari 2018. Vi vill därför ha din intresseanmälan så snart som möjligt.